MAKSUD, PALK 2022  12.01.2022

MAKSUD-mooduli 2022 aasta versioon on meie kodulehel www.rvsoft.ee.   Käibemaksu- ja tulumaksu  deklaratsioonides  ei ole muudatusi. MAKSUD-moodul loob automaatselt programmi avamisel 2022 aasta tabelid.

PALK-moodulis on pikendatud 2022 a lõpuni haigushüvituse arvutamise erikorda, kus tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast.

Meeldetuletuseks :  enne uue aasta palga või maksude arvutamise sisestage kalendrisse 2022 jaanuarikuu kirjelduse :  maksuprotsendid, miinimumsummad, riigipühad (Tulumaksuvaba=500; Miinimumpalk=654 ja Sotsmaksu min. määr =584,  maksuprotsendid; liikuvad pühad 15.04, 17.04,05.06). Järgmiseks valige menüüst Kalender – Alusta aasta, mis loob ülejäänud kuude kirjeldused.