Osaühing RVSoft on asutatud 1990 aastal ja registreeritud esmakordselt 1991. aasta märtsis. 
Meie konsultandid on väga kõrge kvalifikatsiooniga, nad kõik on töötanud meie firmas üle viieteistkümne aasta.
Põhiliselt oleme alati tegelenud arvutitarkvara väljatöötamise, arendamise ja müügiga, aga samuti oma klientide väljaõpetamise ja konsulteerimisega ning kliendile orienteeritud lahenduste ja vaadete loomisega.

Aastatel 1990-1998 töötasime välja DOS-põhise integreeritud tarkvara "RV-SOFT" moodulid: Pearaamat, Põhivara, Ost-Müük, Ladu, Personal, Maksud, Pank, Palk jne.
1998.a. alustasime Windows-põhise tarkvara "BALANSS+" väljatöötamist.

Kõik moodulid on integreeritavad, siit leiab endale tema vajadusi rahuldava sobiva paketi nii väike, keskmine kui ka suur firma. Nüüdseks katab meie tarkvara firma kogu infosüsteemi- finantsarvestuse, ostu-müügi arvestuse, laoarvestuse, jaemüügi, komisjonimüügi, panga, kassa, põhivara, väikevara, personali-arvestuse, töötasude ja maksuarvestuse ning palju lisafunktsioone. Tootmisettevõtete jaoks oleme välja töötanud spetsiaalsed moodulid tootmisomahinna arvestuseks ja ka tööprotsessi jälgimiseks ja dokumenteerimiseks.
Kuna märgatav osa meie klientidest tegeleb autode ja nende varuosade müügiga, siis nende tarvis oleme välja töötanud moodulid ühelt poolt uute autode müügieelseks ettevalmistuseks ja müügiks ning teiselt poolt autoteeninduseks.
Paljudel meie klientidel on filiaalid ja tütarettevõtted kõikjal üle Eesti ja ka välismaal, nendele oleme välja töötanud tarkvara, mis võimaldab eksportida ja importida andmefaile vastavalt firmade tehnilistele võimalustele.
Tarkvara "BALANSS+" võimaldab ka kaasaegset suhtlust pankadega, Maksuametiga ja Statistikaametiga. 
Lisaks standardsele finantstarkvarale töötame me koos klientidega välja ka erinevaid tehnilisi, logistilisi jm. spetsiaalseid lahendusi. 

RVSoft on Telema sertifitseeritud partner